KP Vartiointi Oy - tietosuojaseloste

Tämä seloste on laadittu KP Vartiointi Oy:n käyttöön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

KP Vartiointi Oy, Y-tunnus: 3262362-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lari Aurojärvi
puh: +358414950476
sähköposti: lari.aurojarvi@kpvartiointi.fi

Rekisterin nimi

KP Vartiointi Oy:n markkinointi- ja viestintärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseksi, laskutukseen ja maksujen perintään, asiakasviestinnän sekä markkinoinnin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään myös viranomaisille tapahtuvaa lakiin perustuvaa raportointia varten.

Rekisterin tietoseloste

Rekisteri sisältää asiakkaan perustietoja - nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutus- ja maksutiedot sekä muita asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja.

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostista, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista tai laillista perustetta tai jos rekisteröity itse vaatii henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Tiedot toimitetaan sähköisesti, ellei rekisteröity ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietosuojaseloste | Ota yhteyttä | 24/7 päivystys: 041 494 7403

© KP Vartiointi Oy 2022 | Y-tunnus 3262362-4 | +358 41 495 0476